Home Cây Thủy Sinh Tiêu thảo nâu Cryptocoryne wendtii ‘Brown’ (tiền, 15-20cm)