Home Cá Cảnh Cho Bể Thủy Sinh Tỳ bà vàng, cá lau kiếng màu vàng có râu (8 – 10cm)