ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Rong Xương Cá myriophyllum mezianum (5-30cm trung cảnh)

Cây thủy sinh Rong Xương Cá myriophyllum mezianum (cao 5-30cm) thuộc họ rong xương cá myriophyllum cùng dòng họ với loài rong xương cá Myriophyllum mattogrossense. Chúng đều có hình dạng lá và thân rất đẹp nên rất được ưa chuộn trồng trang trí trong bể cá cảnh.
Tuy nhiên, myriophyllum mezianum có tốc độ sinh trưởng chậm hơn nên thường được sử dụng ở vị trí trung cảnh trong hồ thủy sinh hoàn toàn trái ngược với loài Myriophyllum mattogrossense (cao 30-50cm) có tốc độ tăng trưởng nhanh trồng ở hậu cảnh.

Rong Xương Cá myriophyllum mezianum trồng ở trung cảnh

Xuất xứ: Châu Phi, Madagascar

Chiều cao: 5-30+ cm.
Chiều rộng: 5-10+ cm.
Yêu cầu ánh sáng: trung bình – cao
Nhiệt độ: 20-28 ° C
Độ cứng: rất mềm – cứng
pH: 5,5-8
Cây tăng trưởng vừa.
Mức độ dễ trồng: trung bình.

0 comments:

Post a Comment