Home Cây Thủy Sinh Cây thủy sinh Lệ nhi (20-30 cm)