Home Cây Thủy Sinh Trung Hậu Cảnh Cây cỏ lá xoắn Echinodorus vesuvius (trung, hậu cảnh)