ca-canh-phong-thuy-banner

Cá Cảnh Phong Thủy

Cá Cánh Buồm, cá cảnh đẹp dễ nuôi trong hồ thủy sinh

Cá Cánh Buồm (Black tetra - Blackskirt Tetra) được nuôi thành từng đàn từ 5-10 con trong hồ thủy sinh, cá cánh buồm bơi theo đàn rất đẹp, chúng có tốc độ bơi rất nhanh và thường ăn cá con của các loài cá thủy sinh khác trong bể cá cảnh.be-ca-canh-blackskirt_tetra_cacanhbuom001-be-thuy-sinh

Trong tự nhiên cá cánh buồm phân bố ở Nam Mỹ: từ Paraguay đến Argentina, tên khoa học: Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger, 1895), tên Tiếng Anh: Black tetra, Blackskirt Tetra, thuộc bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng), họ: Characidae (họ cá hồng nhung). Hiện nay, cá cánh buồm đã được sinh sản và bán rộng rãi tại Việt Nam với giá dao động từ 3000-5000 một con tương tự như cá xecan. Bạn có thể nuôi một đàn cá cánh buồm chung với một đàn cá tứ vân, chúng có hình dạng tròn dẹt tương tự nhau, bơi nhanh thành từng đàn cá lớn trong bể rất đẹp.

be-ca-canh-blackskirt_tetra_cacanhbuom003-be-thuy-sinh

Cách nuôi cá cánh buồm

Cá cánh buồm sống ở tầng nước giữa trong bể cá, đây là loài cá cảnh dễ nuôi, thích hợp cho người mới nuôi cá cảnh, cá có thể đạt tới chiều dài 6 cm nếu được nuôi dưỡng tốt.

Bể nuôi cá cánh buồm nên trồng nhiều cây thủy sinh mọc thấp chừa không gian trống cho cá bơi. Cá bơi theo đàn, nên thả nhóm từ 6 con trở lên. Cá thích hợp bể nuôi chung với các loài nhanh nhẹn và vây ngắn vì cá có tập tính rỉa vây cá khác. Cá cánh buồm bơi rất nhanh và ăn cá con của cá bảy màu, cá bình tích, cá molly… Bạn cần cẩn thận vớt những con cá mái sắp sinh ra hồ nuôi đẻ riêng.

Nước nuôi cá cánh buồm cần đảm bảo các chỉ số: Nhiệt độ nước (C): 21 – 27, Độ cứng nước (dH): 5 – 19, Độ pH: 6,0 – 8,0

Thức ăn cho cá cánh buồm: Cá ăn tạp, thức ăn bao gồm trùng chỉ, giáp xác, côn trùng, thức ăn viên, ...

Cá cánh buồm sinh sản: Cá dễ sinh sản trong bể nuôi, đẻ trứng phân tán, chọn giá thể là cây thủy sinh cho trứng dính, trứng nở sau 2 – 3 ngày.

be-ca-canh-blackskirt_tetra_cacanhbuom004-be-thuy-sinh

Các thông số bể nuôi

Thể tích bể nuôi (L): 90 (L)

Chiều dài bể: 60 – 80 cm.

Yêu cầu ánh sáng: Vừa

Yêu cầu lọc nước: Trung bình

Yêu cầu sục khí: Ít

be-ca-canh-blackskirt_tetra_cacanhbuom002-be-thuy-sinh

0 comments:

Post a Comment