Home Cây Thủy Sinh Cỏ Đậu Nành, Cỏ Bợ Bốn Lá thủy sinh (tiền)